• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อไปรายงานตัว  มอบ.pngคำแนะนำการเลือก รร. (รอบ2).jpgขั้นตอนการยื่นความจำนง รอบ2.pngศูนย์ประสานงาน สพม.พิจิตร.png